Reclaim the Seeds in Driebergen druk en zonnig

- Ruim 1500 deelnemers aan zadenbeurs en workshopprogramma bij Kraaybeekerhof in Driebergen.
- Stevig statement tegen patenten op gewassen de en marktpositie grote internationale landbouwbedrijven.


Het mooie landgoed Kraaybeekerhof huisvestte op 28 februari en 1 maart 2015 het jaarlijkse Reclaim the Seeds weekend. Net als de voorgaande edities was het weer een drukke en gezellige bedoening. Naast kramen van de meer professionele 'seed savers' hadden ook vele andere deelnemers zelf geoogste en geselecteerde zaden meegenomen voor de ruiltafels.

Er waren vaste deelnemers uit het hele land, maar ook veel mensen uit de regio. Het is duidelijk dat het verbouwen van bijzondere gewassen en het zelf vermeerderen van zaden leeft in het de regio Utrecht. Er ontstond een plan voor een lokaal zadennetwerk, net zoals Reclaim the Seeds in Groningen vorig jaar de aanzet was voor het oprichten van het Noordelijk Zadennetwerk.

Het workshopprogramma werd goed bezocht. Een van de hoogtepunten was de workshop Help Humus over het belang van een goede boden voor de landbouw. 2015 is door de VN uitgeroepen tot het jaar van de bodem. Jan Diek van Mansvelt vertelde over de geschiedenis van bodemerosie in de landbouw. Marc Siepman liet zien waarom zaden in bepaalde bodems wel opkomen en in andere niet.

Een andere afgeladen workshop ging over de laatste ontwikkelingen rond de regelgeving en patenten op zaden. Elly Janssen van ASEED wist te vertellen dat het voorstel voor een nieuwe Europese zadenwet afgelopen jaar is weggestemd door het Europees parlement en dat recentelijk duidelijk is geworden dat dit voorstel niet opnieuw ingebracht gaat worden. Het internationale verzet tegen deze wet was de aanleiding om drie jaar geleden met Reclaim the Seeds te beginnen en dit nieuws werd dus met blijdschap ontvangen. Een nieuwe bedreiging voor de duurzame landbouw vormt echter de plannen voor TTIP, een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Er wordt gevreesd dat dit bedrag de mogelijkheid vergroot dat bedrijven een patent op planten en dieren kunnen verkrijgen.

In vergelijking met voorgaande edities waren de vrije-ruiltafels op de zadenbeurs drukker bezocht en werden hier meer zaden, informatie en ervaringen uitgewisseld. Dit is een goed teken! Een belangrijk doel van het evenement is dat uiteindelijk meer tuiniers eigen zaden bewaren en gebruiken en dat meer mensen werkelijk instaat zijn bij te dragen aan het in stand houden van de genetische diversiteit en de agrarisch biodiversiteit.

De zondag 1 maart stond in het teken van stadslandbouw en buurtmoestuinen. Er waren excursies naar projecten in Driebergen en Zeist. De Groentehoek in Driebergen liet zien hoe in een korte tijd tussen de flats een serieuze, grote groentetuin kan worden aangelegd en hoe deze zorgt voor een betere betrokkenheid en sfeer in de buurt. Ook bij de Allegrotuin in Zeist konden de deelnemers zien wat voor lekkers je met een stuk braakliggend terrein kunt doen. Bij de Boswerf werd enthousiast vertelt over de mogelijkheden divers voedsel te produceren met een bos. De Historische Moestuin Bartimeus liet zien dat zelf meervoudig gehandicapte mensen zich nuttig kunnen maken in een kruidentuin.

Het Reclaim the Seeds weekend met al zijn deelnemers geeft een duidelijke boodschap af; de agrarische biodiversiteit en de beschikbaarheid van zaden zijn zeer belangrijk, het vermeerderen, hergebruiken, ruilen Ún verhandelen van zaden mag niet worden ingeperkt. Het gaat om levende organismen die het resultaat zijn van duizenden jaren landbouw. Dat kun je niet bezitten en het gebruik van gewassen mag niet worden beperkt door patenten. Alleen zo kan de duurzame, lokale landbouw een tegenwicht bieden aan de groeiende greep die grote bedrijven als Monsanto hebben op de zadenmarkt en de landbouw in het algemeen.

De voornaamste wanklank die we hebben gehoord was dat mensen die zich op een bepaald programmaonderdeel hadden verheugd er vanwege de drukte niet meer bij konden. Het evenement populair en trekt veel mensen. Iets om rekening mee te houden als we gaan nadenken over een volgende editie.

-- Klik hier om terug te gaan naar het verslagenoverzicht --